02.01.2020

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym (załącznik) dotyczącym wykonania standardowej usługi doradczej z zakresu:

Wsparcie doradcze w zakresie opracowania strategii marketingowej i budowania wizerunku marki w centrum rozrywki pn. 'Akademia Driftingu Crazy Cart Kielce'

Zapytanie doradztwo DuoGK

Zakres:
– analiza rynku i grupy docelowej
– analiza konkurencji
– określenie charakteru marki
– identyfikacja wizualna
– strategia pozycjonowania marki
– określenie kampanii dla różnych segmentów docelowych
– wdrożenie księgi znaku

Efekty usługi (produkty)
– Strategia marketingowa
– Księga znaku

Oferty należy przygotować  na Formularzu i przesłać do dnia 09.01.2020 do godziny 15.00 (skan podpisanej oferty) na adres e-mail: biuro@itkielce.pl